INFORMACE PRO KLIENTY VETERINAMOST s.r.o.

o OCHRANĚ  OSOBNÍCH   ÚDAJŮ

V rámci provozu ordinace VeterinaMost s.r.o. respektujeme, že osobní údaje jsou součástí soukromí člověka,

a tomu je přizpůsobeno nakládání s těmito daty na pracovišti. Máme přehled o tom, kde na pracovišti jaké osobní údaje v rámci jednotlivých procesů získáváme a za jakým konkrétním účelem.

OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS VYŽADUJEME Z DŮVODU:

zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava

-  protože jsme povinni vést zdravotní dokumentaci, jejíž součástí musí být identifikace klienta

- protože jsme povinni předávat Komoře veterinárních lékařů stanovené osobní údaje o klientovi při

vydání petpasů

-potřebujeme dané údaje pro plnění smlouvy /účetní doklady, fakturace../

rozsah získávaných osobních údajů klientů

– pro vedení zdravotnické dokumentace: jméno, příjmení, bydliště , nikoliv však rodné číslo

– pro poskytování veterinární služby: jméno, příjmení, bydliště , dále e-mail, pokud je dohodnuto, že výsledky či jiné podklady se budou zasílat na e-mail; dále telefonní kontakt, pokud je dohodnuto, že klient bude kontaktován ohledně léčby telefonicky

V ordinaci můžete být vyzváni k podpisu dokumentu, který Vás informuje o osobních údajích,

které  v rámci zdravotnické dokumentace Všeho zvířete evidujeme.

Pracoviště usiluje o co největší možné zmírnění rizika zničení, úniku a zneužití osobních údajů, a proto byla přijata vhodná technická a organizační opatření, aby byla zabezpečena jejich odpovídající ochrana, vždy s ohledem na citlivost příslušných osobních údajů.

obchodní sdělení

Pozvánky na očkování, informace o nových službách pracoviště apod. jsou posílány klientům za splnění těchto podmínek:

 -součástí sdělení je pouze nabídka služeb či výrobků pracoviště (nikoliv třetích osob),

- součástí sdělení je vždy informace o tom, že zasílání obchodních sdělení lze odmítnout, a je uveden způsob, jak toto lze provést (vždy jde o možnost provést takové odmítnutí jednoduchým úkonem a zdarma)

-jde o klienta, který je prokazatelně zákazníkem pracoviště.

Klient může souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat. V případě že se tak stane, je tato skutečnost zaevidována a na příslušný kontakt již nejsou obchodní sdělení zasílána.

zvláštní práva klientů

 -právo klienta na přístup k údajům – klient má právo se dozvědět, jaké osobní údaje o něm pracoviště    zpracovává, za jakým účelem, kdo k nim má přístup, jak jsou chráněny

-právo klienta na opravu osobních údajů – klient má právo požadovat, aby pracoviště bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se klienta týkají

- právo klienta na omezení zpracování osobních údajů

- právo klienta vznést námitku proti použití jeho osobních údajů a právo být zapomenut

kamerový systém

-v prostorách ordinace je instalován kamerový systém

V Mostě 24.5.2018                                                                            MVDr.Hasilíková Kateřina

                                                                                                 jednatel společnosti VeterinaMost s.r.o.