Prasklý zkřížený vaz - a co dál?

Ruptura předního zkříženého vazu   /LCC/ v kolenním kloubu je jeden z nejčastějších ortopedických problémů u psa.

Dnes již existuje mnoho chirurgických metod řešení problému, žádná ovšem dosud nebyla tak uspokojující jako TTA -  hlavně s ohledem na postupující artrózu kolenního kloubu u psů nad 20kg.

Principem operace TTA je  změna sil a tlaků působících na kolenní kloub tak, aby pro stabilizaci kloubu nebyl žádný přední zkřížený vaz potřeba.  Samotný přední zkřížený vaz tedy není nahrazován implantátem, jako při jiných operacích.

Tato metoda (tibial tuberosity advancement - TTA) je již dnes ve světě akceptována jako jedna z nejúspěšnějších technik při řešení ruptury předního zkříženého vazu. I přes nutnost značné investice do implantátů a instrumentária jsme se rozhodli pro zavedení této metody na našem pracovišti. Jsme  jedním z mála pracovišť v ČR, které tuto metodu nyní rutinně používá. 

Tato metoda se jeví pro velká plemena psů jednoznačně jako nejvhodnější.

Ttao 

 

Většina  pacientů již několik málo dní po operaci zatěžuje končetinu, někteří dokonce již v prvních 24hodinách po zákroku.

Výhodou je malá  invazivita zákroku vzhledem ke kloubu a k možnému rozvoji artrózy.

K této operační metodě a jejím výhodám Vám rádi poskytneme další informace při osobní konzultaci a zhodnocení zdravotního stavu pacienta.

Před operací je nutné kvalitní rtg vyšetření v sedaci pacienta  /provádíme u nás digitálně/.