Prasklý zkřížený vaz - a co dál?

Ruptura předního zkříženého vazu  /LCC/ v kolenním kloubu je jeden z nejčastějších ortopedických problémů u psa, následkem ruptury vazu se kolenní kloub stává nestabilním. Dochází k postupnému poškozování dalších kloubních struktur.

Dnes již existuje mnoho chirurgických metod řešení problému. Buď v náhradě poškozeného vazu syntetickým materiálem nebo tzv. dynamické stabilizace TTA, TPLO, CWTO . Samozřejmostí musí být i revize kloubu s odstraněním zbytků vazu a revize menisků . 

Na našem pracovišti se věnujeme technice TTA  a nyní i MMT-TTA 

Principem operace TTA  je  změna sil a tlaků působících na kolenní kloub tak, aby pro stabilizaci kloubu nebyl žádný přední zkřížený vaz potřeba.  Samotný přední zkřížený vaz tedy není nahrazován implantátem, jako při jiných operacích.

Vzhledem vývoji operačních technik musíme i my reagovat na nutný vývoj. Proto jsme zavedli do portfolia operačních  technik modifikaci  tzv. MMT-TTA (Modified Maquet technique-Tibial Tuberosity Advancement)

Ttao 

Výhodou je malá  invazivita zákroku vzhledem ke kloubu a k možnému rozvoji artrózy, poměrně rychlá rekonvalescence.

Většina  pacientů již několik málo dní po operaci zatěžuje končetinu. 

K této operační metodě a jejím výhodám Vám rádi poskytneme další informace při osobní konzultaci a zhodnocení zdravotního stavu pacienta.

Před operací je nutné kvalitní rtg vyšetření v sedaci pacienta  /provádíme u nás digitálně/.