injekce na osteoartritidu u psů

Librela
Osteoartritida (OA) výrazně negativně ovlivňuje kvalitu života psů a omezuje jejich mobilitu. Bolest, snížení kvality života a mobility psů v souvislosti s OA jsou pro majitele také nejčastějším důvodem k úvahám o eutanazii zvířete.

Osteoartritida je u psů velmi rozšířeným problémem – trpí jí 40 procent psů. Patogeneze OA zahrnuje změny ve všech tkáních synoviálního kloubu, včetně kloubní chrupavky, subchondrální kosti, synovie a periartikulárních struktur. Dominantním symptomem je bolest. Současným terapeutickým cílem je zvládnutí této bolesti a související ztráty funkce kloubu, a tím zlepšení kvality života pacientů.

Revoluční novinkou v terapii bolesti provázející OA je u psů použití monoklonální protilátky (mAb) bedinvetmabu, jejíž mechanismus účinku je zcela odlišný oproti nesteroidním antirevmatikům (NSAIDs).
Současné terapeutické možnosti jsou sice efektivní, ale mají své limity. Ne všichni pacienti reagují na podávání NSAIDs, a někteří je dokonce netolerují. Tato terapie vyžaduje monitorování z důvodu výskytu nežádoucích účinků. Dalším úskalím může být nízká adherence k nastavené léčbě ze strany majitelů psů. Pro některé z nich je každodenní terapie obtěžující a její nedodržování může být poté příčinou selhání stanoveného managementu bolesti. Perorální aplikace analgetik je pro některé majitele, ale i některé psy velmi obtížná, zejména pokud jsou nuceni z důvodu dalších onemocnění užívat více léků současně.

Pro-aktivní management bolesti je přitom základem terapie OA umožňujícím provádění podpůrné péče v průběhu onemocnění (pohyb, rehabilitace, kontrola hmotnosti). Z uvedených důvodů vyplývá, že je více než vhodné volit účinnou terapii vyznačující se současně také menším množstvím nežádoucích účinků.

LIBRELA jako inovativní modalita léčby

Mechanismus účinku
Bedinvetmab je vysoce specifický protein imunitního systému, který cílí na klíčový mediátor bolesti NGF a neutralizuje jej. Vazbou na něj snižuje množství volného NGF schopného vázat se na receptory v neuronech, imunitních a dalších buňkách, což má za následek redukci bolesti, snížené uvolňování prozánětlivých mediátorů a dalšího NGF a redukci neurogenního zánětu.

Způsob a frekvence aplikace, účinnost léčby
Jedna injekční (subkutánní) aplikace preparátu LIBRELA obsahujícího bedinvetmab efektivně mírní bolest provázející OA po dobu 1 měsíce po době nástupu 4-6 týdnů. Psi vykazují snížení bolesti a zvýšení mobility již po první injekční dávce.

Účinnost preparátu obsahujícího mAb bedinvetmab byla prokázána v klinické studii zahrnující psy postižené OA. Bedinvetmab vykázal signifikantní účinek v terapii bolesti, ovlivnění intenzity bolesti a kvality života pacientů v období 3 měsíců.

Bezpečnostní profil
Preparát LIBRELA prokázal příznivý a stabilní bezpečnostní profil. Ve studiích zahrnujících terénní data od cílové populace z období až 9 měsíců nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky související s terapií preparátem. Toto léčivo funguje jako přirozeně se vyskytující protilátky a je eliminováno běžnou cestou, s minimálním vlivem na funkci jater, ledvin a s minimálními účinky na gastrointestinální trakt.

Nejsou známy lékové interakce. Ve studii byl preparát podáván současně s běžně používanými léčivy, včetně antibiotik, antiparazitik, vakcín, antihistaminik, lokálních antiseptik, kortikosteroidů, nutričních suplementů. V laboratorní studii byla prokázána dobrá snášenlivost současného podávání bedinvetmabu s NSAID karprofenem po dobu 14 dnů.

Preparát není určen pro psy do 12 měsíců věku, pro chovné jedince a březí či kojící feny. Kontraindikací je samozřejmě hypersenzitivita na účinnou látku a/nebo pomocné látky.

Shrnutí a závěr: Proč a kdy zvolit LIBRELA?
Použití LIBRELA představuje novou éru v managementu bolesti provázející onemocnění OA. Preparát byl speciálně vyvinut pro dlouhodobý management bolesti. Jeho pravidelné podávání (injekčně 1× měsíčně) je optimálním řešením z hlediska výše zmíněných faktorů. Současně je terapeutickou volbou pro psy s intolerancí NSAIDs nebo užívající léky reagující s NSAIDs.

Zdroje:
Zoetis Inc.
https://www.veterinarni-lekari.cz/novinky/nova-era-v-terapii-bolesti-pro-psy-s-osteoartritidou-126534