PRAVIDLA CESTOVÁNÍ SE PSY /KOČKAMI A FRETKAMI/ DO ZAHRANIČÍ

 

Zvíře musí být jednoznačně označeno mikročipem, mít vystavený europas a očkováno proti vzteklině + být v imunitě proti vzteklině /21 dní po vakcinaci! /.

Pokud tedy pas ještě nemáte, počítejte s tím, že vycestovat můžete až za 21 od vydání pasu!  a vše si zařidte s předstihem!

1.varianta

MÁM JIŽ EUROPAS -  STARÉ PASY JSOU STÁLE PLATNÉ!! /řádně vyplněné/

-doporučuji nechat si ověřit, zda je pas zaregistrovaný na Vaše jméno v databázi KVL ČR

  /číslo začína CZ.., ověří Vám ho sestřička v recepci /

 Pas registrovaný, pes je čipovaný a v imunitě proti vzteklině, můžete dále cestovat   po EU celkem bez problémů

   - pozor na přepravu více jak 5ti zvířat najednou /již se jedná o obchodní přesun se specifickými podmínkami/

    - specifické podmínky mají stále země jako VB,Norsko,Švédsko

    - pokud vycestujeme mimo EU, je potřeba si zjistit, zda při návratu do ČR /na území EU/ bude potřeba vyšetření na hladinu protilátek proti

                      vzteklině  /toto vyšetření lze udělat ještě v ČR a potřebovat ho budete až při návratu z míst mimo EU/

pokud starý typ pasu

není registrovaný - zaregistrovat ho může pouze veterinární lékař,který ho vydal,obraťte se na něj  nebo Vám můžeme vystavit pas nový

je registrovaný,ale je tam uvedený ještě starý majitel/chovatel - ověříme údaje a můžeme provést změnu majitele na našem pracovišti

není řádně vyplněný,chybí majitel,údaje o psovi... - pokud lze tak doplníme, pokud nelze,tak doporučuji pokud chcete cestovat vystavit pas nový

2.varianta

NOVÝ EUROPAS

pas může vystavit pouze schválený veterinární lékař  /naše pracoviště je certifikované/

pokud je pes  již čipovaný ISONORMčipem - čip zapíšeme no nového pasu,pokud není čipovaný,načipujeme

pes se musí vždy znovu navacinovat proti vzteklině

pas je  platný až  za 21 dní po vakcinaci /do té doby nelze vycestovat!!!!/

vystavení pasu je do druhého dne, osoba žádající o pas se musí dostavit osobně - podepisuje formulář a 2.den si převezme pas osobně /již bez psa/ - podepisuje údaje do pasu

pro cestování po EU pak stačí mít jen platné očkování proti vzteklině a lze cestovat

mimo EU se informujte na konkrétní zemi - pravidla jsou různá

více na portálu SVS

pro cestování se štěnaty mladším 4 měsíců - nejsou v imunitě proti vzteklině - platí specifická pravidla /většinou vůbec nelze!!!/

doporučuji kontaktovat příslušnou OVS /veterinární správu/ pro informace