NOVÉ PASY !!

                                NOVÁ PRAVIDLA CESTOVÁNÍ SE PSY /KOČKAMI A FRETKAMI/ DO ZAHRANIČÍ

                                                                                   platné od 29.12.2014

zvíře musí být jednoznačně označeno mikročipem, mít vystavený europas a očkováno proti vzteklině + být v imunitě proti vzteklině /21 dní po vakcinaci! /

pokud tedy pas ještě nemáte, počítejte s tím, že vycestovat můžete až za 21 od vydání pasu!  a vše si zařidte s předstihem!

1.varianta

MÁM JIŽ EUROPAS -  STARÉ PASY JSOU STÁLE PLATNÉ!! /řádně vyplněné/

-doporučuji nechat si ověřit, zda je pas zaregistrovaný na Vaše jméno v databázi KVL ČR

  /číslo začína CZ.., ověří Vám ho sestřička v recepci /

 Pas registrovaný, pes je čipovaný a v imunitě proti vzteklině, můžete dále cestovat   po EU celkem bez problémů

   - pozor na přepravu více jak 5ti zvířat najednou /již se jedná o obchodní přesun se specifickými podmínkami/

    - specifické podmínky mají stále země jako VB,Norsko,Švédsko

    - pokud vycestujeme mimo EU, je potřeba si zjistit, zda při návratu do ČR /na území EU/ bude potřeba vyšetření na hladinu protilátek proti

                      vzteklině  /toto vyšetření lze udělat ještě v ČR a potřebovat ho budete až při návratu z míst mimo EU/

pokud starý typ pasu

není registrovaný - zaregistrovat ho může pouze veterinární lékař,který ho vydal,obraťte se na něj  nebo Vám můžeme vystavit pas nový

je registrovaný,ale je tam uvedený ještě starý majitel/chovatel - ověříme údaje a můžeme provést změnu majitele na našem pracovišti

není řádně vyplněný,chybí majitel,údaje o psovi... - pokud lze tak doplníme, pokud nelze,tak doporučuji pokud chcete cestovat vystavit pas nový

2.varianta

nemám pas nebo chci nový pas

nutné vystavit NOVÝ EUROPAS

pas může vystavit pouze schválený veterinární lékař  /naše pracoviště je certifikované/

pokud je pes  již čipovaný ISONORMčipem - čip zapíšeme no nového pasu,pokud není čipovaný,načipujeme

pes se musí vždy znovu navacinovat proti vzteklině

pas je  platný až  za 21 dní po vakcinaci /do té doby nelze vycestovat!!!!/

vystavení pasu je do druhého dne, osoba žádající o pas se musí dostavit osobně - podepisuje formulář a 2.den si převezme pas osobně /již bez psa/ - podepisuje údaje do pasu

pro cestování po EU pak stačí mít jen platné očkování proti vzteklině a lze cestovat

mimo EU se informujte na konkrétní zemi - pravidla jsou různá

více na portálu SVS

pro cestování se štěnaty mladším 4 měsíců - nejsou v imunitě proti vzteklině - platí specifická pravidla /většinou vůbec nelze!!!/

doporučuji kontaktovat příslušnou OVS /veterinární správu/ pro informace

poplatky spojené s agendou

vystavení pasu - NOVÝ VZOR      500,-

čipování                                         600,-

změna majitel,zápis do pasu         100,-