Čipování!

 

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává Zákon o veterinární péči.

Novela veterinárního zákona,  říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa. 

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a mají pas se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění.

Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechat svého psa očipovat.

Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip se aplikuje do podkoží v oblasti krku. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje  každý veterinární lékař či útulek nebo odchytové služby.

 Psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.

V naší ordinaci máte možnost nechat svého psa očipovat. Aplikujeme pouze čipy vyhovující směrnicím EU.

Před čipováním je nutné vyplnit registrační formulář a podepsat souhlas majitele se zpracováním osobních údajů

Vyhledání Vašeho očipovaného psa bude efektivní, pouze pokud bude jeho čip registrovaný!!

Automaticky, v ceně čipování, máte registraci v databázi KVL - KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ

čip si ovšem můžete nechat zaregistrovat  také v jiných komerčních databázích např.

www.czpetnet.cz (poplatek 160,-)

www.narodniregistr.cz (čip Datamars zdarma, ostatní 198,-)

www.identifikace.cz (poplatek 240,-)

www.backhome.cz (čip Backhome zdarma, ostatní online 200,- poštou 250,-)

 /poplatky se mohou časem měnit/

Čip si určitě zaregistrujte v databázi policie v místě bydliště:

MOST – Městský úřad, Radniční ul.

p.MARINIČOVÁ Marcela - 2.patro, dveře 216

tel.476 448 341

 

CENA  ČIPOVÁNÍ   850,-